Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-20 16:39:48 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 20 października 2018 r. o zmianie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 18 Magdalena Tarnowska Publikacja artykułu
2018-10-20 16:31:40 Wybory Samorządowe 2018 / Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 20 października 2018 r. o zmianie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 14 Magdalena Tarnowska Publikacja artykułu
2018-10-20 13:40:39 Wybory Samorządowe 2018 / Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Kwidzynie w dniu 21.10.2018 r. Magdalena Tarnowska Publikacja artykułu
2018-10-19 12:44:20 Interpelacja Radnego Romana Szałapskiego Nr 900 z dnia 16 października 2018 r. / Odpowiedź na interpelację Natalia Krieger Edycja artykułu
2018-10-19 12:31:11 Interpelacja Radnego Romana Szałapskiego Nr 900 z dnia 16 października 2018 r. / Odpowiedź na interpelację Natalia Krieger Publikacja artykułu
2018-10-19 12:26:40 Informacja nt. tworzenia dokumentów strategicznych dla Miasta Kwidzyna w latach 1995 - 2018 / Odpowiedź na wniosek Paulina Karczewska Publikacja artykułu
2018-10-19 12:26:23 Informacja nt. systemu do obsługi zamówień publicznych drogą elektroniczną / Odpowiedź na wniosek Paulina Karczewska Edycja artykułu
2018-10-19 12:22:57 Informacja nt. systemu do obsługi zamówień publicznych drogą elektroniczną / Odpowiedź na wniosek Paulina Karczewska Publikacja artykułu
2018-10-18 14:50:06 Tryb konkursowy udzielania dotacji / Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2018 rok Marek Konieczek Publikacja artykułu
2018-10-18 09:08:11 Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Kwidzyna od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy / Pismo informacyjne + Ogłoszenie o zmianach ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Iwona Milewska Publikacja artykułu