Jednostki Organizacyjne 

 
 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie

Dyrektor:

Magdalena Chmielecka

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 31

tel. 55 279 32 35, fax. 55 279 20 31

adres e-mail: przedszkoleintegracyjnekw@wp.pl

strona BIP: www.integracyjne-kwidzyn.4bip.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie

Dyrektor:

Jerzy Pawluczuk

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn ul. Staszica 16

tel. 55 279 33 68, 279 49 26, fax. 55 279 33 68

adres e-mail: sp2kwidzyn@wp.pl

strona internetowa: www.sp2.kwidzyn.pl

strona BIP: binp.info/sp2kwidzyn

   

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie

Dyrektor:

Stanisława Wojtacka

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 13

tel. 55 279 38 83, fax. 55 261 50 38

adres e-mail: sp4.kwidzyn@ckj.edu.pl

strona internetowa: sp4.ckj.edu.pl

strona BIP: www.sp4-kwidzyn.4bip.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie

Dyrektor:

Renata Dzikowska

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn ul. Hallera 4

tel. 55 262 42 21, fax. 55 262 42 28

adres e-mail: sp5.kwidzyn@poczta.fm 

strona internetowa: www.sp5kwidzyn.szkolnastrona.pl

strona BIP:  sp5kwidzyn.bip.edu.pl

 

82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 18

tel. 55 279 3945 lub 7130, fax. 55 261 8131

strona internetowa: gim3.kwidzyn.pl

strona BIP: sp5kwidzyn.bip.edu.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr Władysława Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie

Dyrektor:

Lidia Nowacka

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn, ul. Grunwaldzka 54

tel. 55 279 34 44, fax. 55 261 34 44

adres e-mail: szostka@sp6.kwidzyn.pl 

strona internetowa: sp6.kwidzyn.pl

strona BIP: bip.sp6.kwidzyn.pl

  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Dyrektor:

Małgorzata Wróblewska

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn, ul. Mickiewicza 56 b

tel./fax. 55 279 42 75

adres e-mail: spoms@spoms.kwidzyn.pl

strona internetowa: spoms.kwidzyn.pl

strona BIP: www.gim2-kwidzyn.4bip.pl

 

Akademia Umiejętności Pedagogicznych

Dyrektor:

Maria Botwicz

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn, ul. 11-go Listopada 13

tel. 55 275 99 11

adres e-mail: aup@ckj.edu.pl

strona internetowa: www.aup-kwidzyn.ckj.edu.pl

strona BIP: www.aup-kwidzyn.4bip.pl

 

Biblioteka Miejsko-Powiatowa

Dyrektor:

p.o. Karolina Aleksandrowicz

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 54

tel./fax 55 279 33 50

adres e-mail: sekretariat@bibliotekakwidzyn.pl

strona internetowa: www.biblioteka.ckj.edu.pl

strona BIP: www.biblioteka-kwidzyn.4bip.pl

 

Komenda Straży Miejskiej

Komendant:

Robert Czekajski

Zastępca Komendanta:

Zbigniew Szczepański

Kontakt:

 

 

 

ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 261 08 98, 55 261 08 99

TELEFON ALARMOWY 986

e-mail: strazmiejska@kwidzyn.pl

strona internetowa: strazmiejska.kwidzyn.pl

strona BIP: www.strazmiejska-kwidzyn.4bip.pl

 

Kwidzyńskie Centrum Kultury

Dyrektor:

Marek Wawryniuk

Kontakt:

 

ul. 11-go Listopada 13, 82-500 Kwidzyn

tel./fax 55 279 35 28

adres e-mail: kck.kwidzyn@ckj.edu.pl

strona internetowa: www.kck.ckj.edu.pl

strona BIP: www.binp.info/kck/

 

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie

Dyrektor:

Janusz Świder

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 6

tel./fax 55 279 38 66

adres e-mail: kcsir@kcsir.pl

strona internetowa: www.kcsir.pl

  strona BIP: binp.info/kcsir

 

Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie

Dyrektor:

Anna Bieżuńska

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19

tel./fax 55 646 47 69

adres e-mail: cas@kwidzyn.pl

strona BIP: www.cas-kwidzyn.4bip.pl

 

Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej

Dyrektor:

Jan Pecka

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19

tel./fax 55 646 47 78

adres e-mail: zim@zim-kwidzyn.pl

strona internetowa: www.zim-kwidzyn.pl

strona BIP: www.zim-kwidzyn.4bip.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik:

Bożena Kwiatkowska

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 6

tel. 55 646 16 26

adres e-mail: sekretariat@mopskwidzyn.pl

strona BIP: mops.kwidzyn.samorzady.pl

 

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci

Kierownik:

Magdalena Grycman

Kontakt:

 

82-500 Kwidzyn, ul. Kołłątaja 4

tel./fax 55 279 30 22

adres e-mail: otir@post.pl

strona BIP: www.otir-kwidzyn.4bip.pl

 

Liczba odwiedzin : 1296
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Robert Krajniewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Karczewska
Czas wytworzenia: 2005-05-05 00:00:00
Czas publikacji: 2019-02-01 13:26:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak