Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

2018-08-23 11:13:37
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020

2018-08-21 08:37:44
Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Kwidzynie

2018-08-14 11:43:05
Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kwidzyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kwidzyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2018-06-13 10:37:23
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kwidzyna

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kwidzyna

2018-06-13 10:33:48
uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta Kwidzyna na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

2018-04-25 08:07:21
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie.

2018-03-20 11:56:57
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie.

2018-03-20 11:55:40
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kwidzyna w 2018 r.”

2018-03-09 09:56:53
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Kwidzyn jest organem rejestrującym.

2018-02-22 16:57:49