Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta Kwidzyna na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

2018-04-25 08:07:21
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie.

2018-03-20 11:56:57
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie.

2018-03-20 11:55:40
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kwidzyna w 2018 r.”

2018-03-09 09:56:53
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Kwidzyn jest organem rejestrującym.

2018-02-22 16:57:49
Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kwidzyn, liczby punktów za każde kryterium, a także określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium

2018-01-19 11:10:24
Uchwała w sprawie określenia kryteriów z liczbą punktów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kwidzyn oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów

2018-01-19 11:08:55
Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Miasta Kwidzyna

2018-01-19 11:06:25
Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Kwidzynie

2017-12-07 12:47:03
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018.

2017-11-02 15:30:00