Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta nr 18/2018 - uzgodnienie przez RDOŚ w Gdańsku zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp "OBSZAR STAREGO MIASTA"

2018-05-21 14:20:33
Karta nr 17/2018 - uzgodnienie przez RDOŚ w Gdańsku zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp "OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI III"

2018-05-21 14:00:33
Karta nr 16/2018 - uzgodnienie przez RDOŚ w Gdańsku zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp "KWIDZYN-ZACHÓD I"

2018-05-21 12:27:38
Karta nr 14/2018 - Program Ochrony Środowiska dla miasta Kwidzyna na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025

2018-04-27 14:48:33
Karta nr 15/2018 -Uzgodnienie RDOŚ w Gdańsku w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kwidzyna na lata 2018 -2021 z perspektywa na lata 2022 - 2025

2018-04-27 14:44:40
Karta nr 13/2018 - uzgodnienie przez PPIS w Kwidzynie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp "OBSZAR STAREGO MIASTA"

2018-04-27 10:20:57
Karta nr 12/2018 - uzgodnienie przez PPIS w Kwidzynie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp "OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI III"

2018-04-27 10:17:49
Karta nr 11/2018 - uzgodnienie przez PPIS w Kwidzynie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp "KWIDZYN-ZACHÓD I"

2018-04-27 10:14:46
Karta nr 10 - zezwolenie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie na usunięcie siedmiu lip z działki nr 198/11 obr. 9 Kwidzyn przy ul. Sportowej 3.

2018-04-17 11:54:47
Karta nr 9/2018 - zezwolenie dla „Zdrowie” sp. z oo. z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Hallera 31 na usunięcie 10 szt. drzew (lipa i wierzby) z działki nr 178/44 obręb 11 Kwidzyn.

2018-04-17 11:52:53