Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta nr 1/2018 -Projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kwidzyna na lata 2018 -2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025

2018-02-13 11:47:02
Karta - nr 64 - Uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kwidzyna na lata 2018 -2021 z perspektywa na lata 2022 - 2025

2018-02-13 11:09:49
Karta nr 63 - Projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kwidzyna na lata 2018 -2021 z perspektywa na lata 2022 - 2025

2018-02-13 10:45:57
Karta nr 62- Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. :"Adaptacja Kotła Korowego do nowych wymogów emisjji na terenie IP -Kwidzyn

2018-02-08 12:36:59
Karta nr 61 - RDOŚ - OPINIA dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KWIDZYN-POŁUDNIE

2017-12-18 14:41:50
Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Adaptacja Kotła Korowego do nowych wymogów emisji na terenie International Paper – Kwidzyn” usytuowanego na terenie działki nr 88/3 obr. 20 Kwidzyn należących do International Paper – Kwidzyn Sp. z oo. w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Lotniczej 1.

2017-12-04 10:42:12
Karta nr 59 - decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech zespołów chłodni wentylatorowych i zbiornika napływowego” realizowane przez International Paper – Kwidzyn Sp. z oo. z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Lotniczej 1, na działkach: nr 166 i nr 88/3 obręb 20 Kwidzyn

2017-11-20 13:13:54
Karta nr 58 - postanowienie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wyrażeniu opinii na temat braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Budowa trzech zespołów chłodni wentylatorowych oraz zbiornika napływowego?? zlokalizowanego na terenie działek: nr 166 oraz nr 88/3 obręb 20 Kwidzyn, realizowanego przez IP-Kwidzyn Sp. z oo.

2017-10-31 11:22:00
Karta nr 57 - wniosku o zmianę wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech zespołów chłodni wentylatorowych oraz zbiornika napływowego” zlokalizowanego na terenie działek: 166 oraz 88/3 obręb 20 Kwidzyn

2017-10-24 12:54:00
Karta nr 56 - ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech zespołów chłodni wentylatorowych oraz zbiornika napływowego” zlokalizowanego na terenie działek: 166 oraz 88/3 obręb 20-Kwidzyn.

2017-10-24 11:42:00