Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta nr 28/2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KWIDZYN-POŁUDNIE wraz z podsumowaniem

2018-07-19 09:21:54
Karta nr 27/2018 - uzgodnienie przez RDOŚ w Gdańsku zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp WARSZAWSKA-GRANICZNA I

2018-07-13 10:03:43
Karta 26/2018 -Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia postępowania OOS dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 220/9, 220/10, 221/6, 221/7, 222/4, 222/5, 223/4, 223/5, 224/5, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231/2, 232/2, 233/2, 234/2, 235/2, 361/4 w obrębie geodezyjnym 0011, oraz 9/4, 9/5, 9/36 w obrębie geodezyjnym 0014, przy ul. Toruńskiej w Kwidzynie woj. Pomorskie”

2018-07-13 09:42:32
Karta nr 25/2018 - Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb projektu mpzp OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI III w Kwidzynie

2018-07-12 14:24:49
Karta nr 24/2018 - Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb projektu mpzp KWIDZYN-ZACHÓD I

2018-07-12 14:21:09
Karta nr 23/2018 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-niach dla przedsięwzięcia mogąco znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn. :. „Modernizacja istniejącego kotła spalania gazów zło-wonnych w International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o.”

2018-07-11 13:54:10
Karta nr 22/2018 - PPIS - OPINIA dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KWIDZYN-ZACHÓD i prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KWIDZYN-ZACHÓD

2018-06-28 14:06:59
Karta nr 21/2018 - uzgodnienie przez PPIS w Kwidzynie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp WARSZAWSKA-GRANICZNA I

2018-06-19 13:22:33
Karta nr 20/2018 - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WARSZAWSKA-GRANICZNA I w Kwidzynie

2018-06-19 12:53:05
Karta nr 19/2018- wniosku dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fundamentu wraz ze zbiornikiem da magazynowania ciekłego azotu” dla Jabil Circuit Poland Sp. z o.o.

2018-06-07 14:52:06