Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Gardeja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomairowymi i słupem linii napowietrznej.

2018-05-23 11:03:07
Obwieszczenie o wydaniu przez Wpjewodę Pomorskiego w dniu 02.03.2018r. decyzji nr 5zrid/2018/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty"

2018-05-07 15:04:07
Obwieszczenie informujące, iż postanowieniem nr WI-II.7820.16.2017.MKH-n Wojewoda Pomorski zobowiązał inwestora do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Kwidzyn - Prabuty".

2017-12-05 09:52:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty

2017-11-15 14:48:45
Obwieszczenie dot. wydania decyzji na zmianę zagosp. terenu poleg na budowie miejsc postojowych, dojść, dojazdów rozbudowy oświetlenia oraz rozbiorce 2 budynków garażowych przy ul. Słowiańskiej-Szkolnej-Piłsudskiego

2017-11-15 14:43:42
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w spr wydania pozwolenia na budowę drogi dojazdowej przy ul.Grudziądzkiej

2017-11-15 14:43:31
Obwieszczenie dot. wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi dojazdowej przy ul.Grudziądzkiej w Kwidzynie

2017-11-15 14:43:18
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi od ul. Kasprowicza do ul. Broniewskiego i budowie drogi od ul. Polnej do ul. Słowackiego i

2017-11-15 14:43:08
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego o wszczęciu postępowania w spr wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji "Budowa drogi wraz z przebudową kwartału ulicy Błogosławionej Doroty w Kwidzynie

2017-11-15 14:42:54
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wraz z przebudową kwartału ulicy Błogosławionej Doroty w Kwidzynie.

2017-11-15 14:42:42