Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie ul.Prostej w Kwidzynie

2019-02-06 11:27:24
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 pażdziernika 2018 zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul.Prostej w Kwidzynie.

2018-10-02 12:49:38
OBWIESZCZENIE STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2018r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2018r. 

Starosta Kwidzyński ZAWIADAMIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Prostej w Kwidzynie zlokalizowanej na działkach: w liniach rozgraniczających teren: obręb nr 4, miasto Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo Pomorskie:
działki nr 23, 45, 48/1, 50, 55/2, 24/2, 421, 48/2, 49, 39, 51, 171, 44, 55/1, 40, 41, 43, 57/3, 47/1.

2018-08-14 11:26:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Gardeja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi i słupem linii napowietrznej, inwestycja przebiega przez teren działki nr 10/1 w obrębie 0018 miasto Kwidzyn oraz przez teren działek nr 23/7, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14 w obrębie Bądki, gmina Gardeja.

2018-07-19 12:57:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Gardeja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomairowymi i słupem linii napowietrznej.

2018-05-23 11:03:07
Obwieszczenie o wydaniu przez Wpjewodę Pomorskiego w dniu 02.03.2018r. decyzji nr 5zrid/2018/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty"

2018-05-07 15:04:07
Obwieszczenie informujące, iż postanowieniem nr WI-II.7820.16.2017.MKH-n Wojewoda Pomorski zobowiązał inwestora do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Kwidzyn - Prabuty".

2017-12-05 09:52:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty

2017-11-15 14:48:45
Obwieszczenie dot. wydania decyzji na zmianę zagosp. terenu poleg na budowie miejsc postojowych, dojść, dojazdów rozbudowy oświetlenia oraz rozbiorce 2 budynków garażowych przy ul. Słowiańskiej-Szkolnej-Piłsudskiego

2017-11-15 14:43:42
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w spr wydania pozwolenia na budowę drogi dojazdowej przy ul.Grudziądzkiej

2017-11-15 14:43:31