Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kwidzyn - wyniki poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 wg Rozp. MŚ w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031)

2018-02-23 12:26:52
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kwidzyna na lata 2018 -2021 z perspektywa na lata 2022 - 2025

2018-02-13 11:41:04
SPRAWOZDANIE ZA OKRES 2015-2016 Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KWIDZYNA NA LATA 2014-2017 - RAPORT

2018-02-13 11:30:48
Wyłapywanie bezdomnych psów w marcu 2018 r

2018-02-12 09:35:32
Obwieszczenie o decyzji zezwalającej na usunięcie świerka pospolitego z działki nr 186/9 obręb 11 Kwidzyn należącej do osób, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w budynku nr 1 przy ul. Połomskiego w Kwidzynie.

2018-01-15 12:29:43
Obwieszczenie o decyzji zezwalającej Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 40 przy ul. Mickiewicza w Kwidzynie na usunięcie czterech świerków pospolitych z działki nr 305/5 obręb 8 Kwidzyn.

2018-01-15 11:52:18
Obwieszczenie o decyzji zezwalającej współwłaścicielom działki nr 372/10 obręb 9 Kwidzyn należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 161 i 163 przy ul. Żeromskiego oraz Nr 20C i 20D przy ul. Kasprowicza w Kwidzynie na usunięcie dwóch drzew ozdobnych (wierzba biała i robinia akacjowa).

2018-01-10 11:37:51
Wyłapywanie bezdomnych psów w lutym 2018 r.

2018-01-08 15:43:43
Sprawozdanie z wykorzystania środków Budżetu Gminy Miejskiej Kwidzyn przeznaczonych na pokrycie kosztów usunięcia materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Kwidzyna w 2017 r.

2018-01-05 11:56:10
Sprawozdanie z wykorzystania środków Budżetu Gminy Miejskiej Kwidzyn przeznaczonych na zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne na terenie miasta Kwidzyna w 2017 r.

2018-01-05 11:52:41