Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchylenie decyzji RDOS w sprawie budowy farmy wiatrowej Kwidzyn wraz z infrastrukturą techniczna w gminie Kwidzyn oraz umorzenie w całości sprawy.

2018-04-25 08:56:43
Przekazanie skagi Staowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Powiatu Kwidzyńskiego "Kamionka" do WSA na bezczynność organu GDOŚ

2018-04-23 12:05:42
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kwidzyna na lata 2018 -2021 z perspektywa na lata 2022 - 2025

2018-04-11 13:20:56
Wyłąpywanie bezdomnych psów na terenie miasta Kwidzyna w miesiącu maju

2018-04-10 10:58:20
Kwidzyn - wyniki poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w lutym 2018 r - wg Rozp. MŚ w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031)

2018-03-22 14:14:16
Wyłapywanie bezdomnych psów w kwietniu 2018 r

2018-03-14 11:17:15
Kwidzyn - wyniki poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 wg Rozp. MŚ w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031)

2018-02-23 12:26:52
SPRAWOZDANIE ZA OKRES 2015-2016 Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KWIDZYNA NA LATA 2014-2017 - RAPORT

2018-02-13 11:30:48
Wyłapywanie bezdomnych psów w marcu 2018 r

2018-02-12 09:35:32
Obwieszczenie o decyzji zezwalającej na usunięcie świerka pospolitego z działki nr 186/9 obręb 11 Kwidzyn należącej do osób, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w budynku nr 1 przy ul. Połomskiego w Kwidzynie.

2018-01-15 12:29:43