Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią

2019-03-20 13:29:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OSIEDLE PIASTOWSKIE

2019-03-20 13:14:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KWIDZYN-WSCHÓD

2019-03-20 13:06:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Wiejskiej na działce nr 132, 133 i 196/1 obręb 0014 Kwidzyn

2019-03-15 10:58:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na przebudowie istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV na działkach nr 96/18, 96/20, 96/19, 96/11, 97/4, 97/3 obręb 0003 Kwidzyn

2019-03-08 10:31:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2018 z dnia 8.10.2018 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji komory ciepłowniczej „K4”wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi, na działce o numerze geodezyjnym 44/4 i fragmencie działki 2/25, przy ul. Żwirowej w Kwidzynie

2019-03-07 14:47:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia parkingu przy ul. Broniewskiego na działce nr 366/17 obręb 0009 Kwidzyn

2019-03-07 11:13:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ul. Słowackiego – Krańcowa na działkach nr 440/2, 435/4, 441 obręb 0008 Kwidzyn

2019-03-07 11:00:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie oświetlenia ulicznego (ul. Gębika) na działkach nr 196/4, 198/29, 309, 340/2, 377/13, 377/58, 382/1 i 383 (w części), obręb geodezyjny Kwidzyn 0009

2019-02-25 13:37:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej od ul. Prostej do ul. Łąkowej w Kwidzynie na działkach nr 44, 41, 40, 38/3, 38/1, 37, 36/3, 36/4, 23 obręb 0004 Kwidzyn

2019-02-04 10:14:51