Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji Nr 17/2018 z dnia 17 października 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi (ul. Wybickiego 4) na działkach nr 393/3 i 84/5 obręb 0009 Kwidzyn.

2018-10-17 13:00:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji Nr 16/2018 z dnia 16 października 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN – 15 kV oraz złącza kablowo–pomiarowego nn 0,4 kV na działkach o numerze geodezyjnym 54/2, 54/3 obręb 0011 oraz działkach nr 208/19, 208/23 i 208/24 obręb 0010 w m. Kwidzyn

2018-10-17 12:09:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, na działkach o numerach geodezyjnych 195 i 163, w pasie drogowym ulic Zduńskiej i ulicy Krętej w Kwidzynie

2018-10-11 09:43:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji Nr 15/2018 z dnia 8 października 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi, na działce o numerze geodezyjnym 44/4 i fragmencie działki nr 2/25, przy ul. Żwirowej w Kwidzynie

2018-10-08 12:57:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przy ul. Wybickiego 4 na działkach nr 393/3 i 84/5 obręb 0009 Kwidzyn

2018-10-08 12:57:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV zasilającej budynek usługowo-mieszkalny na dz. nr 47/10 obręb 0014 w m. Kwidzyn, ul. Sportowa

2018-08-30 13:30:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN – 15 kV oraz złącza kablowo – pomiarowego nn 0,4 kV na działkach o numerze geodezyjnym 54/2, 54/3 obręb 0011 oraz działkach nr 208/19, 208/23 i 208/24 obręb 0010 w m. Kwidzyn.

2018-08-29 08:30:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej narozbudowie, przebudowie i termomodernizacji komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi, na działce o numerze geodezyjnym 44/4 i fragmencie działki nr 2/25, przy ul. Żwirowej w Kwidzynie

2018-08-20 13:31:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej NN 0,4 kV zasilającej budynek usługowo–mieszkalny na dz. nr 47/10 obręb 0014 Kwidzyn

2018-07-17 12:35:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie szafki elektroenergetycznej złączowej 15kV oraz elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 15kV na działce o numerze geodezyjnym 49/10 przy ul. Żwirowej w Kwidzynie.

2018-07-10 14:42:40