Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu handlowego na lokal mieszkalny na poddaszu budynku handlowo-usługowego na działce o numerze geodezyjnym 310/15, z wejściem przez działkę o numerze geodezyjnym 310/72, przy ul. Kopernika 25A w Kwidzynie

2018-02-21 14:46:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KWIDZYN-POŁUDNIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-02-16 16:03:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki 26 i 27 w Kwidzynie, na działce o numerze geodezyjnym 304/15

2018-02-12 13:54:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Kwidzynie, na działce o numerze geodezyjnej 53/6

2018-02-06 10:54:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie obejmującym części działek przy ul. Zamiejskiej w Kwidzynie: nr 13 i 14/13 obręb geodezyjny Kwidzyn 0016 m. Kwidzyn, nr 11/2 i 14 obręb geodezyjny Kwidzyn 0017 m. Kwidzyn, nr 142 obręb geodezyjny Kwidzyn 0020 m. Kwidzyn.

2018-01-25 11:59:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV (podziemnej) w formie przecisku przez działkę geodezyjną nr 89/2, stanowiącą pas drogi krajowej nr 55 ul. Malborskiej w Kwidzynie

2018-01-19 11:32:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetleniowej NN, na terenie działek o numerach geodezyjnych 105/8, 192/1 (w części), 195 (w części), 211 (w części) i 223/1 (w części), przy ul. Żelaznej w Kwidzynie

2017-12-22 14:52:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu boisk wraz zagospodarowaniem terenu, oświetleniem, budową trybun oraz odwodnieniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie, na terenie działek o numerach geodezyjnych 220/10 i 222/15, przy ul. Staszica 16 w Kwidzynie.

2017-12-22 14:44:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV do przesyłu energii elektrycznej pomiędzy stacjami transformatorowymi na terenie działek o numerach geodezyjnych 411 (w części), 417/2, 417/5 (w części) i 419/10, w obrębie ulic Ogrodowej i Batalionów Chłopskich w Kwidzynie.

2017-12-22 14:38:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV (podziemnej) w formie przecisku przez działkę geodezyjną nr 89/2, stanowiącą pas drogi krajowej DK55 ul. Malborskiej w Kwidzynie.

2017-12-13 09:52:30