Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej NN 0,4 kV zasilającej budynek usługowo–mieszkalny na dz. nr 47/10 obręb 0014 Kwidzyn

2018-07-17 12:35:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie szafki elektroenergetycznej złączowej 15kV oraz elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 15kV na działce o numerze geodezyjnym 49/10 przy ul. Żwirowej w Kwidzynie.

2018-07-10 14:42:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/ć PE dn 63mm wraz z przyłączem gazu, na działkach o numerach geodezyjnych 153/1, 152, 54/5 i 64/1 przy ul. Kolejowej w Kwidzynie

2018-07-10 14:32:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy ul. Kościelnej w Kwidzynie, na działkach o numerach geodezyjnych 339, 335/3, 340, 333/17 i 333/18

2018-06-14 08:54:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o podjęciu przez Radę Miejską w Kwidzynie uchwały Nr XLII/294/18 z dnia 24 maja 2018r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WARSZAWSKA-GRANICZNA I”

2018-06-13 13:35:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie szafki elektroenergetycznej złączowej 15kV oraz elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 15kV na działce o numerze geodezyjnym 49/10 przy ul. Żwirowej w Kwidzynie

2018-06-11 12:32:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu s/c PE dn 63mm wraz z przyłączem gazu, na działkach o numerach geodezyjnych 153/1, 152, 54/5 i 64/1 przy ul. Kolejowej w Kwidzynie

2018-06-11 12:12:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowiemasztu flagowego przy ul. Lotniczej w Kwidzynie, na działce o numerze geodezyjnym 3/27

2018-06-05 12:29:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego obejmującego łącznik pomiędzy ul. Fredry i Kasprowicza w Kwidzynie, na działkach o numerach geodezyjnych 266, 238, 60/9.

2018-06-05 12:19:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy ul. Wiącka w Kwidzynie, na działkach o numerach geodezyjnych 213, 210/48, 210/43 i 210/53.

2018-06-05 12:12:07