Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie masztu flagowego na działce nr 3/27 obręb 0017 Kwidzyn.

2018-05-17 11:35:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV, na działkach nr : 125, 126, 154, 155, 156/1, 156/2, 187/1, 197/1, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205/20, 412/1, 412/6 i 412/20, obręb geodezyjny Kwidzyn 0008.

2018-05-17 11:23:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Fredry i Kasprowicza na działkach nr 266, 238, 60/9 obręb 0009 Kwidzyn.

2018-05-10 13:24:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicy Wiącka na działkach nr 213, 210/48, 210/43, 210/53 obręb 0008 Kwidzyn.

2018-05-10 13:17:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ul. Kościelnej na działkach nr 339, 340, 333/17, 333/18, obręb 0010 Kwidzyn.

2018-05-10 13:12:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Gardeja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej przebiegającej przez teren działki nr 10/1 w obrębie 0018, miasto Kwidzyn oraz teren działki 23/14 w obrębie Bądki, gmina Gardeja

2018-05-10 12:44:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kabla oświetleniowego nN 0,4kV, w zakresie podwieszenia go pod istniejącymi kładkami nad rzeką Liwą i nad ulicą Drzymały (w pasie drogowym) nad działkami nr 4/2 i 79 (w części) obręb geodezyjny Kwidzyn 0013 w ramach inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej po szlaku byłej kolei wąskotorowej”

2018-05-08 10:32:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie obejmującym część działki nr 11/20, obręb geodezyjny Kwidzyn 0015, m. Kwidzyn, przy ul. Żwirowej w Kwidzynie

2018-04-23 12:34:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce geodezyjnej nr 11/20 przy ul. Żwirowej w Kwidzynie

2018-03-28 14:34:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kwidzyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kabla oświetleniowego 0,4kV w zakresie podwieszenia go pod istniejącymi kładkami nad rzeką Liwą i nad ulicą Drzymały (w pasie drogowym) nad działkami nr 4/2 i 79 w Kwidzynie w ramach inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej”.

2018-03-28 14:04:06