Projekty uchwał na XXXIX sesję w dniu 22 lutego 2018 r. 

 

 

 

Załączniki

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kwidzynie

Data: 2018-02-16 11:12:40 Rozmiar: 39.5k Format: .pdf Pobierz

w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o. o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2018-2020

Data: 2018-02-16 11:13:17 Rozmiar: 37.16k Format: .pdf Pobierz

załącznik do uchwały

Data: 2018-02-16 11:13:47 Rozmiar: 63.79k Format: .pdf Pobierz

uzasadnienie

Data: 2018-02-16 11:14:15 Rozmiar: 24.46k Format: .pdf Pobierz

w sprawie przekazania projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kwidzyna, do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Data: 2018-02-16 11:15:01 Rozmiar: 39.28k Format: .pdf Pobierz

załącznik do uchwały

Data: 2018-02-16 11:15:23 Rozmiar: 120.82k Format: .pdf Pobierz

uzasadnienie

Data: 2018-02-16 11:15:37 Rozmiar: 22.64k Format: .pdf Pobierz

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ OBSZAR STAREGO MIASTA” w Kwidzynie

Data: 2018-02-16 11:18:21 Rozmiar: 52.15k Format: .pdf Pobierz

załącznik do uchwały

Data: 2018-02-16 11:18:48 Rozmiar: 268.97k Format: .pdf Pobierz

uzasadnienie

Data: 2018-02-16 11:19:08 Rozmiar: 38.13k Format: .pdf Pobierz

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KWIDZYN – ZACHÓD I ”

Data: 2018-02-16 11:20:15 Rozmiar: 46.72k Format: .pdf Pobierz

załącznik do uchwały

Data: 2018-02-16 11:20:50 Rozmiar: 653.17k Format: .pdf Pobierz

uzasadnienie

Data: 2018-02-16 11:21:09 Rozmiar: 30.51k Format: .pdf Pobierz

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ OBSZAR ŚRODMIEJSKI III” w Kwidzynie

Data: 2018-02-16 11:21:57 Rozmiar: 47.84k Format: .pdf Pobierz

załącznik do uchwały

Data: 2018-02-16 11:22:16 Rozmiar: 587.07k Format: .pdf Pobierz

uzasadnienie

Data: 2018-02-16 11:22:43 Rozmiar: 30.05k Format: .pdf Pobierz

w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości

Data: 2018-02-16 11:23:39 Rozmiar: 39.74k Format: .pdf Pobierz

załącznik do uchwały

Data: 2018-02-16 11:24:04 Rozmiar: 41.64k Format: .pdf Pobierz

uzasadnienie

Data: 2018-02-16 11:24:22 Rozmiar: 22.46k Format: .pdf Pobierz

w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości

Data: 2018-02-16 11:24:35 Rozmiar: 38.96k Format: .pdf Pobierz

załącznik do uchwały

Data: 2018-02-16 11:25:06 Rozmiar: 45.93k Format: .pdf Pobierz

uzasadnienie

Data: 2018-02-16 11:25:39 Rozmiar: 21.8k Format: .pdf Pobierz

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Kwidzyn jest organem rejestrującym

Data: 2018-02-16 11:26:12 Rozmiar: 58.64k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 - wniosek

Data: 2018-02-16 11:26:34 Rozmiar: 46.29k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 2 - informacja

Data: 2018-02-16 11:27:28 Rozmiar: 58.41k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 3 - rozliczenie

Data: 2018-02-16 11:28:36 Rozmiar: 104.9k Format: .pdf Pobierz

uzasadnienie

Data: 2018-02-16 11:28:55 Rozmiar: 23.42k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 58
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Bożena Haracz
Osoba odpowiedzialna za informację : Bożena Haracz
Czas wytworzenia: 2018-02-16 11:09:09
Czas publikacji: 2018-02-16 11:31:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak