Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej w Kwidzynie 

 
 

Składy osobowe Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie

Kadencja 2018-2023

 

Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Miasta:

1)       Roman Bera – Przewodniczący Komisji,

2)       Kazimierz Gorlewicz – Wiceprzewodniczący Komisji,

3)       Jerzy Bartnicki – Członek Komisji,

4)       Piotr Wilk – Członek Komisji,

5)       Mariusz Wesołowski – Członek Komisji,

6)       Izabella Wiśniewska – Członek Komisji,

7)       Rafał Kasztelan – Członek Komisji,

8)       Józef Pomykacz – Członek Komisji,

9)       Marek Sidor – Członek Komisji,

10)   Radosław Smejlis – Członek Komisji,

11)   Zdzisław Wiśniewski – Członek Komisji,

 

 

Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu:

 

1)       Izabella Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji,

2)       Roman Bera – Członek Komisji,

3)       Danuta Chodorowska  – Członek Komisji,

4)       Justyna Liguz  – Członek Komisji,

5)       Rafał Kasztelan – Członek Komisji,

6)       Justyna Kozłowska  – Członek Komisji,

7)       Jerzy Pawluczuk  – Członek Komisji,

8)       Marek Strociak – Członek Komisji,

9)       Jacek Strociak  – Członek Komisji,

10)   Monika Szerszeń – Członek Komisji,

11)   Jolanta Ważna – Członek Komisji,

 

 

Komisja ds. Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego:

 

1)       Kazimierz Gorlewicz – Przewodniczący Komisji,

2)       Danuta Chodorowska – Wiceprzewodniczący Komisji,

3)       Monika Szerszeń  – Członek Komisji,

4)       Piotr Wilk  – Członek Komisji,

5)       Zdzisław Wiśniewski  – Członek Komisji,

6)       Franciszek Galicki  – Członek Komisji,

7)       Sebastian Kasztelan – Członek Komisji,

8)       Józef Pomykacz  – Członek Komisji,

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

1)       Zdzisław Wiśniewski – Przewodniczący Komisji,

2)       Jerzy Bartnicki – Wiceprzewodniczący Komisji,

3)       Roman Bera – Wiceprzewodniczący Komisji,

4)       Kazimierz Gorlewicz - Wiceprzewodniczący Komisji,

5)       Rafał Kasztelan - Wiceprzewodniczący Komisji,

6)       Jerzy Pawluczuk - Wiceprzewodniczący Komisji,

7)       Jacek Strociak -  Wiceprzewodniczący Komisji,

8)       Marek Strociak - Wiceprzewodniczący Komisji,

9)       Jolanta Ważna - Wiceprzewodnicząca Komisji,

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 

1)       Jerzy Bartnicki,

2)       Franciszek Galicki,

3)       Sebastian Kasztelan,

4)       Marek Sidor,

5)       Radosław Smejlis,

6)       Jerzy Pawluczuk,

7)       Monika Szerszeń,

8)       Izabella Wiśniewska,

9)       Zdzisław Wiśniewski,

 

Skład osobowy doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie :

 

1)       Jerzy Bartnicki,

2)       Sebastian Kasztelan,

3)       Justyna Liguz,

4)       Marek Sidor,

5)       Jolanta Ważna,

6)       Piotr Wilk,

7)       Izabella Wiśniewska,

8)       Mariusz Wesołowski.

 

Liczba odwiedzin : 300
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Natalia Krieger
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Krieger
Czas wytworzenia: 2019-01-02 07:46:55
Czas publikacji: 2019-02-06 14:39:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak